Tel.: +420 775 249 670

Ceny kurzů platné pro školní rok 2018/2019

0,45h týdně 1 390 Kč/pololetí
1h týdně 1 690 Kč/pololetí
1,25 – 1,5h týdně 1 890 Kč/pololetí
2h týdně 2 690 Kč/pololetí
3h týdně 3 190 Kč/pololetí
4h a více 3 490 Kč/pololetí
Open class 1h 100 Kč/lekce

Platba

– v hotovosti na pravidelných kurzech
– převodem na bankovní účet 2000920551/2010

Při zadávání platby uveďte pouze jméno a příjmení tanečníka.

Splatnost pololetního kurzovného je 30. září a 28. února

Storno podmínky

– ukončí-li klient v průběhu pololetí výuku, je třeba odůvodněnou skutečnost nahlásit vedoucímu studia. Kurzovné se v tomto případě nevrací.
– v případě dlouhodobého onemocnění potvrzeného lékařem (více jak 4 týdny) v průběhu pololetí, bude vrácena poměrná část z kurzovného, snížená o 20% stornopoplatek. Povinností klienta je nahlásit tuto skutečnost vedoucímu studia.
– na žádost o vrácení poměrné části kurzovného po ukončení výuky (pololetí), nebude brán zřetel.